2012-08-15

Stina's craft challenge: 15th century garb


Efter flytten från Göteborg till Halmstad i början på 2011 har vår familj trivts ypperligt i mina förfäders stad. Det jag saknar är dock hantverksvännerna från Göteborg med omnejd och framförallt utmaningarna det gav mig att utvecklas hantverks- och dräktmässigt.

Så nu tar jag internet till hjälp!

Utmana mig kring ett specifikt plagg, sak, mojäng, hel dräkt; sätt en (rimlig) deadline(jag behöver också ha råd med material så ha det i åtanke med..); sätt "reglerna" för utmaningen och tillhandahåll de hjälpmedel du kan frambringa (kompendium, bra-ha-hemsidor, tips på böcker/tavlor/konstnär mm) om ni har

Jag postar mina utmaningar och projektfoton här på min blogg http://aelfwynne.blogspot.com

After the move from Göteborg to Halmstad I've missed all my crafting friends and most of all the challenges they gave me that made me grow craftwise and garbwise.
So now I'll have internet help me out!hallenge me to a specific garment, thing, knickknack, whole outfit from top to bottom; set a (reasonable) deadline (I also need to be able to afford the materials..); set the "rules" and give me any information that may aid me in my challenge (compendiums, good-to-know-webpages, book titles, authors, painters..)
I will post my progress on my blog http://aelfwynne.blogspot.com 
---------------------------------

First challenge: 15th C garb
Challenger: Renika 
Help: 15thc toille done on me by Renika, compendiums, weblinks, excellent support from Renika herself
Deadline: Doublewars 2013 

I've chosen 1400s Switzerland (will give you more specific years when I get home from the island) 

This challenge includes:
 • Woolen dress (short sleeved) 
  • eyelets, lucetted string
 • Attatchable sleeves
 • apron (smocked?)
 • women hose 
  • hose garter
 • shift (smocking in front?)
 • Gefrens (neck fringe)
 • Headcloth/fringed headcloth
 • Belt
 • Gollar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar